Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej Biblioteki Samorządowej w Zelgnie.

Informacje ogólne.

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie znajduje się w centrum miejscowości Zelgno przy Szkole podstawowej w Zelgnie. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze oraz na poddaszu w gminnym budynku Pastorówki. Budynek jest dostawny do osób niepełnosprawnych: paltforma – winda oraz podjazd przy drugim wejściu. Korzystne położenie placówki umożliwia łatwy dojazd i zaparkowanie samochodu. Biblioteka nie posiada skomputeryzowanego księgozbioru, obowiązuje jeszcze system kartkowy. Istnieje również możliwość dostarczania książek osobom chorym i niepełnosprawnym po wcześniejszym umówieniu się w konkretnym miejscu. Biblioteka jest czynna dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00- poniedziałek, wtorek i czwartek ;8.00-16.00- środa, piątek 10.00-18.00. Biblioteka umożliwia kontakt na kilka sposobów, m.in.: telefoniczny czy mailowy.

Dostępność cyfrowa.

Strona internetowa http://zelgno.naszabiblioteka.com/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Biblioteka Samorządowa w Zelgnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zelgno.naszabiblioteka.com/

Dane teleadresowe jednostk:

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie Telefon: 56 675 98 27 E-mail: biblioteka.zelgno@gminachelmza.pl

Adres korespondencyjny: Zelgno 13, 87-140 Chełmża

Strona www: http://zelgno.naszabiblioteka.com/

Oficjalny profil Biblioteki Samorządowej w Zelgnie na Facebooku

Data publikacji strony internetowej: 05.10.2016r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.10.2020r.

Data sporządzenia deklaracji: Deklarację sporządzono dnia 29.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez kompetentnego pracownika Biblioteki. Kontakt do realizacji spraw w zakresie dostępności Justyna Błaszczyk – Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Zelgnie E-mail:cik@gminachelmza.pl Telefon: 691 774 376

Strona internetowa Biblioteki Samorządowej w Zelgnie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre informacje zamieszczone na stronie www mają postać załączników w formie skanów. Ułatwienia na stronie internetowej Biblioteki Samorządowej w Zelgnie Strona internetowa Biblioteki posiada następujące ułatwienia: - zmiana kontrastu (czarne tło, żółte litery) - możliwość zmiany rozmiaru czcionki - lupa (wyszukiwarka) - możliwość używania skrótów klawiaturowych - mapa strony Z uwagi na ograniczenia systemowe na stronie nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami, •

Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre zasoby mogą być niedostępne lub niezgodne z przyczyn takich jak: - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej, - niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach, - struktura nie daje możliwości ingerencji w treść, • Część dokumentów nie posiada: - warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej, - audio deskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej, - prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast). -na stronie brak tzw. mapy strony, formularza kontaktowego. -część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystane do realizacji bieżących zadań.

Procedura wnioskowo-skargowa Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie- W zakresie dostępności architektonicznej: Biblioteka Samorządowa w Zelgnie Budynek, w którym znajduje się Biblioteka jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych a w budynku na parterze znajduje się platforma – winda dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka znajduje się na piętrze. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada tablice informacyjne o drogach ewakuacyjnych, a pracownicy znają zasady ochrony przeciwpożarowej i metody postępowania na wypadek ewakuacji.

W Filii w Grzywnie nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu ani platformy- podjazdu w budynku, a biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze budynku gminnego. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Filii w Skąpem nie ma podjazdu przy budynku gminnym w którym znajduje się biblioteka, ale jest możliwość wjechania do budynku wózkiem inwalidzkim. Budynek jest parterowy i biblioteka znajduje się na parterze. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Filii w Głuchowie , która znajduje się w budynku szkolnym jest oddzielnie wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: Brak dostępności tłumacza migowego. Wychodząc naprzeciw swoim czytelnikom, bibliotekarze służą pomocą potrzebującym osobom po uprzednim otrzymaniu od nich telefonicznej informacji

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny