Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Filia w Głuchowie

Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie


         Biblioteka Publiczna w Głuchowie została powołana przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej  w Chełmży w 1966 roku i funkcjonowała pod nazwą  Gromadzka Biblioteka w Głuchowie, merytorycznie i administracyjnie powiązana z Miejską i Rejonową Biblioteką Publiczną w Chełmży. Od 1972 roku po zmianach administracyjnych biblioteka zaczęła funkcjonować pod nazwą Biblioteka Publiczna w Głuchowie. W  1991 roku  na mocy Uchwały Rady Gminy w Chełmży z dnia 2 października 1991, utworzono  jednostkę organizacyjną gminy – Bibliotekę Samorządową w Zelgnie z filiami w miejscowościach Grzywna, Skąpe, Głuchowo. Od 2008 roku Biblioteka Samorządowa w Zelgnie działa jako instytucja kultury rozpoczynając swoją działalność na bazie Biblioteki Samorządowej w Zelgnie działającej od 1 października 1991 roku jako jednostka budżetowa Gminy Chełmża.
 Głównym celem Biblioteki Publicznej w Głuchowie jest  zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianie czytelnictwa, wiedzy, nauki i rozwój kultury
          Pierwszym pracownikiem a jednocześnie kierownikiem Biblioteki  w Głuchowie została Maria Serocka- postać bardzo zaangażowana w gromadzenie księgozbioru i rozwój biblioteki. Funkcję swoją pełniła od 1966 do 1973 roku. Biblioteka wówczas mieściła się w budynku na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Głuchowie. Pierwszy księgozbiór obejmował książki z literatury  pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży i literatury społecznej. Z czasem biblioteka zgromadziła literaturę z innych dziedzin wiedzy. W ciągu roku zgromadzono około 700 woluminów. Na koniec 1970 roku księgozbiór  Gromadzkiej Biblioteki w Głuchowie liczył 1961 woluminówBiblioteka obsługiwała mieszkańców z kilku okolicznych wsi.
         Początkowo Gromadzka Biblioteka  w Głuchowie posiadała cały etat i czynna była  6 razy w tygodniu. Po odejściu Marii Serockiej funkcję kierownika biblioteki w czerwcu 1973 roku  objęła Irena Ziątkowska i pełniła obowiązki do sierpnia 1975 roku. Wówczas biblioteka została przeniesiona do budynku znajdującego się poza terenem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Zmiana ta miała służyć większej dostępności do biblioteki dla wszystkich mieszkańców Głuchowa. Następnie funkcje kierowników biblioteki kolejno objęły: Sylwestra Romanowska ( 1976-1977), Danuta Rojewska ( 1977-1978). W 1978 roku  kierownikiem została Danuta Szydło-Spiker. Przejęty księgozbiór i majątek stanowiło około 3 tyś. woluminów, jedna księga inwentarzowa, jedna księga ubytków, skrzynki katalogowe i kilka regałów. Danuta Szydło-Spiker włożyła wiele wysiłku w rozwijanie czytelnictwa na wsi. Dbała o dostarczanie książek do punktów bibliotecznych, uczestniczyła w rejonowych konferencjach, zachęcała do korzystania z księgozbioru placówki. W 1980 roku majątek biblioteki stanowiło 4941 woluminów. Biblioteka została wówczas przeniesiona do wolnostojącego, samodzielnego budynku o powierzchni 30 m2.  Biblioteka wyposażona została w telewizor, radio, sprzęt do odtwarzania płyt i taśm, aparat do wyświetlania bajek, krzesełka, dwa fotele. Od 1978 roku systematycznie organizowano różne formy pracy z czytelnikiem, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą np. lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, wieczory baśni, wyświetlanie filmów, przeglądy książek, wystawy /plastyczne, fotograficzne/. Powołane zostało Koło Przyjaciół Biblioteki. Utworzono kilka punktów bibliotecznych:
• punkt biblioteczny w  Przedszkolu w Nawrze (1982-1991);
• punkt biblioteczny u sołtysa Bogusławkach (1978-1997)
•  punkt biblioteczny w Państwowym Prewentorium w Głuchowie ( 1982-1991)
• Punkt biblioteczny w Przedszkolu w Głuchowie (1980-1989)
• Punkt biblioteczny na dworcu PKP w Nawrze (1984-1992)
• Punkt biblioteczny w miejscowości Buczek (1983-1986)

Działania te spowodowały wzrost liczby czytelników. W samych punktach bibliotecznych  w 1984 roku zarejestrowanych było około 350 czytelników. W 1985 roku księgozbiór biblioteki w Głuchowie liczył już 7650 woluminów. W latach 1987-1990 funkcję kierownika  biblioteki objęła   Danuta Bajińska - kontynuując aktywną działalność kulturalno-oświatową na wsi. Następnie funkcje kierownika biblioteki pełniła od września do grudnia 1990 roku Cieślińska Maria, w  latach 1990-2005 – Katarzyna Orłowska. W 2002 roku bibliotekę przeniesiono do wydzielonego pomieszczenia w budynku tutejszego gimnazjum w Głuchowie. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 36m kw.. W 2004 roku biblioteka przystąpiła do programu IKONKA i została wyposażona w 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W bibliotece działa również punkt IS- Informacji Społecznej. W latach  2005-2007  funkcję kierownika Filii Biblioteki Samorządowej w Głuchowie pełniła Justyna Błaszczyk. Przejęty księgozbiór liczył 8595 woluminów.
Księgozbiór  Filii Biblioteki Samorządowej w Głuchowie  ma charakter różnorodny dostosowany do potrzeb czytelników na wsi. Znaczną część księgozbioru stanowi literatura polska, literatura dla dzieci i młodzieży ( w tym lektury szkolne). Księgozbiór podręczny w miarę możliwości  finansowych uzupełniany jest nowościami, słownikami oraz literaturą fachową. Czytelnik znajdzie tutaj literaturę z każdej dziedziny wiedzy. Dzięki współpracy z filiami gminnymi i Powiatową i Miejską Biblioteką w Chełmży, możliwe jest zdobycie książki potrzebnej czytelnikowi, której biblioteka nie posiada w księgozbiorze. 
       W  2004 roku biblioteka wzięła udział w realizacji projektu „Biblioteka w plecaku” finansowanego w ramach grantu przez  Fundację Wspomagania Wsi oraz Fundację im. Stefana Batorego. Dzięki tej inicjatywie księgozbiór  Biblioteki w Głuchowie wzbogacił się o 95  nowych  książek oraz o 200 książek i ponad 300 egzemplarzy czasopism pochodzących z darowizn.
Wypełniając zadania statutowe biblioteka służy wszystkim grupom wiekowym: dzieciom i młodzieży , osobom dorosłym, starszym. W środowisku wiejskim  pełni nie tylko rolę typowej biblioteki udostępniając zbiory, ale również jest miejscem kultury w środowisku lokalnym. W  1980 było zapisanych 470 czytelników łącznie z punktami bibliotecznymi, w 1985 – 638 czytelników, w 1990-650. Drastyczny spadek  liczby czytelników nastąpił po systematycznej likwidacji punktów bibliotecznych. Ostatni punkt biblioteczny zlikwidowano w 1997 roku.  W 1993 roku czytelników zarejestrowanych notuje się 198 czytelników, a  w roku 2000 – 110.

Biblioteka w Głuchowie prowadziła i prowadzi aktywną działalność kulturalną w środowisku lokalnym. Współpracuje z organizacjami działającymi na terenie gminy. Są to m.in.: Stowarzyszenie Homo homini,  Redakcja Gminnej Gazety KURENDA, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gimnazjum w Głuchowie.
W 2005 roku biblioteka brała udział w realizacji kilku projektów Stowarzyszenia Homo homini:
• „Biblioteka w plecaku” – celem projektu było szerzenie czytelnictwa na wsi poprzez roznoszenie książek przez wolontariuszy do domów ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych. Projekt swoim zasięgiem objął kilka wsi w gminie Chełmża, nawiązano współpracę w Domem Pomocy Społecznej w Browinie i Oddziałem Opieki Długoterminowej Szpitala Powiatowego w Chełmży.
• „Apetyt na tradycję”- organizowanie warsztatów kulinarnych dla młodzieży w świetlicach wiejskich , przyrządzanie potraw na podstawie tradycyjnych przepisów zebranych od swoich  dziadków
• „Zachować od zapomnienia” – celem projektu było wysłuchanie i opracowanie wspomnień, obyczajów, tradycji ludzi starszych osiedlonych na Pomorzu, pochodzących z Polski  południowej , wschodniej i centralnej.
W 2006 roku Biblioteka brała również  udział w realizacji projektu Homo homini pt. „Kipi kasza, kipi groch”. W  2007 roku Biblioteka włączyła się w obchody 750-lecia Głuchowa pt. „W gościnie u Lutolda Głuchego” oraz wzięła udział w projekcie Homo homini Rzeczpospolita Internetowa  wzbogacając się o 2 dodatkowe stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W czasie wakacji Biblioteka zorganizowała dla dzieci zajęcia artystyczne i sportowe w ramach programu Wolontariat Studencki.
 Do tej pory Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie była współorganizatorem wielu imprez sołeckich: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Haloween,  Andrzejki i Mikołajki  dla dzieci.
Od 2008 roku w bibliotece pracowały kolejno: Monika Zduńska, Paulina Płochacka, Ewelina Kucharzewska, a od roku 2013 do chwili obecnej funkcję bibliotekarza pełni Iwona Majewska.

       W 2019 roku Gmina Chełmża przystąpiła do remontu i modernizacji lokalu biblioteki. Na czas remontu biblioteka została umieswzczona na kilka miesiący w budynku szkoły. Lokal biblioteki zwiększył swoją powierzchnie z 36 m 2 do 82 m2. Składa się z dwóch pomieszczeń bibliotecznych, toalety i pomieszczenia socjalnego. Biblioteka została odnowiona oraz całkowicie wyposażona w nowoczesny sprzęt i meble.Inwestycja zrealizowana została z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w miejscowości Głuchowo” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Całkowita wartość projektu wyniosła 305 tys. zł, z czego 176 tys. zł pokryło dofinansowanie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny