Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

O instytucji

     Biblioteka Samorządowa w Zelgnie jest jednostką organizacyjna  Gminy Chełmża. Od 2008 roku funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury. Siedziba biblioteki głównej mieści się w Zelgnie.
Bibliotece podlegają filie w miejscowościach: Głuchowo, Grzywna i Skąpe. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży.
Celem Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianie czytelnictwa, wiedzy, nauki i rozwoju kultury.
Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:
1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2. Zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych;
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów;
4. Upowszechnianie czytelnictwa książek, czasopism i innych dokumentów piśmienniczych;
5. Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej;
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
7. Popularyzowanie dorobku kulturalnego Gminy Chełmża;
8. Tworzenie i udostępnienia komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych oraz programów, własnych opracowań i informacji za pośrednictwem Internetu;
9. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej;
10. Przysposobienie użytkowników do umiejętności korzystania  i wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu;
11. Kształtowanie kultury społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie przekazów artystycznych, organizowanie własnych imprez kulturalnych, współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
12. Popularyzowanie zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym przez własne działania ( wystawy, konkursy);
13. Podejmowanie innych działań dla zaspokajania czytelniczych i informacyjnych potrzeb środowiska;
14. Promowanie działalności bibliotek w prasie i wydawnictwach lokalnych.     

 

 

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie- zdjęcia wnętrz

Utworzono dnia 02.02.2021, 09:59

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny